Leesbegeleiding

S-T-R-A-N-D… ‘strand’, P-R-OE-F, ‘proef’ en L-EU-K.. ‘ohnee, L-UI-K.. luik’.

Dit is voor ons bekend terrein.

Uw kind heeft een spellende leeswijze waardoor het lezen zich kenmerkt door het langdurig hakken en plakken van klanken. Het vloeiende lezen lijkt maar moeilijk op gang te komen. Maar ook met de volgende leeswijze weten wij raadt: ‘Ik koop een mooie wagen’, antwoordt de leerling al na 3 seconden. Waarna aan de leerling wordt gevraagd om de zin nog eens over te lezen en de desbetreffende leerling als volgt antwoordt: ‘Oh….ik kocht een mooie auto’. Ook aan deze zeer radende leeswijze kunnen wij werken aan de hand van leesbegeleiding op maat.

Voor wie?

Wij bieden een hulppakket voor kinderen met een vertraagde ontwikkeling op het gebied van technisch lezen, maar ook losse lessen zijn mogelijk. Het gaat hierbij vaak om kinderen die op de basisschool op de DMT (Drie-Minuten-Toets) een C, D of E scoren behalen en waarbij deze scores niet overeen lijken te komen met de overige capactiteiten.

Hoe werken wij?

Wij werken aan de voortgang van het lezen bij uw kind aan de hand van: het flitsen met klanken en woorden, het oefenen met het lezen van woorden, zinnen en teksten op niveau door middel van de nieuwe leesmethode Leesparade en aan de hand van de zeer effectieve remediëring van Luc de Koning. Om de leesmotivatie te verhogen (of hoog te houden) lezen we tijdens de leesbegeleiding uit samenlees- en toneelleesboeken. Op die manier kan lezen leuk worden gehouden of leuk worden en lijkt oefenen met minder strijd te gaan om
zo te gaan voor een optimaal leereffect op het gebied van technisch lezen.

 

Kom nu in actie.
Neem vrijblijvend contact op voor hulp.

Sylvana & Sanne

"Jullie stralen samen iets uit"

Moeder

"Mijn zoon weet dat hij uniek mag zijn"

Moeder

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.