Werken aan je zelfbeeld

Een positief zelfbeeld is bevorderlijk voor het leren lezen en academische prestaties. Mensen met een positief zelfbeeld rapporteren meer geluksgevoelens, gebruiken minder verdovende middelen, eten meer fruit en groente , hebben minder last van overgewicht en ze leven langer bij ziekten.

Wanneer het zelfbeeld verbetert, kan ernst van de psychopathologie afnemen en het algemeen functioneren verbeteren, waardoor het kind of jongere beter in staat zal zijn om deel te nemen aan de maatschappij.

De kinderen en jongeren worden door middel van verschillende oefeningen en opdrachten gedwongen om hun aandacht te richten op positieve op positieve elementen van zichzelf en om zich heen, en om negatieve informatie los te laten.

Doelgroep: kinderen en jongeren met een negatief zelfbeeld, die daardoor gehinderd worden in hun dagelijks functioneren. Het gaat daarbij om kinderen en jongeren met een negatief zelfbeeld die rationeel wel weten dat ze waardevol zijn, maar het niet zo voelen.

Het individuele protocol is geschikt voor de leeftijd 8 tot en met 18 jaar.

Het groepsprotocol is geschikt voor de leeftijd 12 tot en met 24 jaar.

 

Website: www.werkenaanjezelfbeeld.nl

Iedereen denkt wel eens negatief over zichzelf, dat is normaal. Maar als je de hele dag door denkt dat je niet goed genoeg bent en daardoor slecht in je vel zit, is het tijd om er wat aan te doen. De zelfbeeldtraining ‘werken aan je zelfbeeld’ helpt je om meer zelfvertrouwen te krijgen.

Deze zelfbeeldtraining is gebaseerd op COMET (Competetive Memory Training, van Kees Korrelboom) en is bewezen effectief gebleken bij volwassenen. Ook bij kinderen en jongeren worden positieve resultaten gemeten in de eerste onderzoeken.

In de training leer je positiever over jezelf te denken door meer aandacht aan positieve eigenschappen van jezelf te besteden. Daarnaast leer je een positieve herinnering op te roepen waarbij je je bijvoorbeeld trots of sterk voelt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een positieve lichaamshouding, zelfspraak en muziek. Als er dan momenten zijn waarin je je onzeker voelt, kun je die positieve herinnering activeren, waardoor je je zelfverzekerder gaat voelen.

Samen met een trainer doorloop je individueel of in een groep het werkboek ‘Werken aan je zelfbeeld’. De training is bedoeld voor kinderen, jongeren en adolescenten tussen de 8 en 24 jaar die een negatief zelfbeeld hebben.

Kom nu in actie.
Neem vrijblijvend contact op voor hulp.

Sylvana & Sanne

"Jullie stralen samen iets uit"

Moeder

"Mijn zoon weet dat hij uniek mag zijn"

Moeder

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.